Extrakce zubů

K extrakci zubů přistupujeme ze dvou nejčastějších důvodů.

Prvním důvodem je extrakce mléčného chrupu. Retencí mléčných zubů trpí především zástupci malých plemen psů. Nejčastěji se setkáváme s retencí špičáků, kterých si majitelé povšimnou nejčastěji. Retence špičáků se nejčastěji manifestují dvěmi vedle sebe rostoucími špičáky, špičák, který patří k mléčnému chrupu může někdy změnit svou barvu. Kromě špečiků se stkáváme také s retencí řezáků nebo zubu, které zasahují do tzv. trhákového komplexu.

Druhým důvodem extrakce zubů, je extrakce zubů narušených patologickým procesem. Může se jednat paradontózu, periapikální abscesy (zanícené konce kořenů zubů), často probíhají patologické procesy v okolí zubu samotného, které mají za následek uvolnění daného zubu ze zubního lůžka. Extrakce takového zubu je nevyhnutelná.

Extrakce zubu ať už z první nebo druhé příčiny se provádí v anestezii pacienta, alespoň v sedaci.

Abychom se vyhnuli extrakci zubů z patologické přičiny, důležitá je prevence (viz kapitola dentální hygiena v sekci prevence).