Pravidelné pooperační kontroly

Základem úspěchu správného zotavování pacienta je svědomitý přístup jak veterinárního lékaře, tak samotného majitele.

Pravidelné kontroly mají prvořadý význam při rekovalescenci pacienta. Správné zhodnocení aktuální ho zdravotního stavu, popřípadě rychlý zásah při výskytu komplikací je důležité pro optimální délku procesu hojení.

Majitelé často podceňují důležitost pooperační péče, jejíž součástí pravidelné kontroly beze sporu jsou. Setkáváme se s přípay doslova zanedbané péče. V takových případech nejenom,že se čas zotavování pacienta prodlužuje, ale zároveň roste účetza veterinární výlohy.