Vakcinační program

Bezpečnost našich pacientů je pro nás nejvyšší prioritou. Snažíme se zajistit maximální bezpečnost, zvláště jedná-li se o preventivní úkony.
Proto je každý pacient před samotnou vykcinací klinicky vyšetřen a majitel detailně vyzpovídán.

V ordinaci disponujeme celou řadou vakcín od různých výrobců. Při vakcinaci zohledňujeme jednak věk a zdravotní stav zvířete, jednak předešlé očkování a pokračujeme s tím typem vykcíny, jímž byli pejsek/kočička vakcinováni za předešlé období (neměli-li po předešlé vakcinaci nežádoucí reakce).

Momentálně je u nás možno u psů využít vykcinci proti: psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, parainfluenze, koronavirové infekci, leptospiróze, vzteklině, borelióze, tetanu, původcům komplexu psincového kašle, vakcíny proti plísním.

U koček disponujeme vakcínami proti vzteklině, kalicoviróze, herpesvirům, panleukopenii koček, kočičí leukémii

Využíváme různé druhy vykcín: Nobivac, Biocan, Eurican, Duramune, Biofel, PureVax