Otoskopické vyšetření

S onemocněním uší se ve veterinární ordinaci setkáváme poměrně často. Existují plemena, která onemocněním uší tzv. otitídami trpí častěji než plemená jiná. V rámci jednotlivých plemen se setkáváme rovněž s individuálními dispozicemi k těmto onemocněním.

V řešení problematiky uší je vedle vhodně zvolené medikamentózní léčby důležité rovněž odhalit příčinu onemocnění. Někteří psi totož trpí chronickými otitidami vyvolanými nesprávně zvolenou léčbou. V prvotním okamžiku se totož léčba může zdát úspěšná, avšak může jít pouze o dočasné vymizení či zastření klinických příznaků a proces může přejít do chronicity.

Příčiny zánětu zevního zvukvodu mohou být několikeré:
1. kvasinkové otitidy
2. parazitární otitidy (ušní svrab)
3. bakteriální otitis
4. otitis vyvolané přítomností cizího tělasa
5. smížené otitis (kombinace dou či více typů)

Příčinu otitíd můžeme odhalit na základě otoskopického vyšetření v kombinaci s vyšetřením mikroskpickým.

Otoskopem můžeme zjistit charakterzánětu a zánětlivého sekretu, stavbu zevního zvukovodu, přítomnost cizho tělesa a rozsah zánětu.

Mikroskopicky můžeme zjistit přítomnost parazitů, bakterií či kvasinek. Mikroskopické vyšetření můžeme doplnit přehledným barvením.