Oftalmologické vyšetření

S onemocněním očí se v klinické praxi setkáváme poměrně často.

Mnohdy se jedná o prosté podráždění spojivek doprovázené jejich zarudnutím a výtokem z očí. V jiných případech je postižena oční rohovka popřípadě hlubší vrstvy očního bubu.

V oftalmologii je přesná lokalizace postižení velice důležitá. Od místa a postižené struktury se odvýjí následná terapie.

Špatná diagnóza v kombinaci s použitím nevhodných léčiv může mít fatální důsledky, v horších případech může pacient přijít o oko.

Oftalmoskop jako přístroj s bodovým zdrojem světla a soustavou čoček fungující jako zvětšovací skla, která nejenže dokáží zvětšovat vyšetřovanou strukturu ale také dokáží separovat a odděleně vyšetřovat jednotlivé vrstvy očního bulbu, je základním vyšetřovacím instrumentem používaným jak v humánní, tak ve veterinární oftalmoskopii.