Kastrace psů a koček

Kastrace psů a koček patří k nejčastěji prováděným chirurgickým zákrokům vůbec.

Její funkce nespočívá pouze v potlačení pohlavní aktivity, ale mátaké význam ze zdravotního hlediska.

Kastrace fen
Kromě toho, že se majitelé vyhnou pro ně nepříjemným obdobím harání, které je do jisté míry v mnoha činnostech limitují, moho kastrací feny předejít nebo minimalizovat riziko vážných zdravotních komplikací.
Kastrované feny netrpí falešnými březostmi, které navazují na období hárání. Bylo prokázáno, že až 80% nádorů (karcinomů) mléčné žlázy je hormonálně aktivních. Jejich prvotní výskyt nebo jejich rozvoj či růst je rovněž závislý na pohlavním cyklu (tedy na hárání). Dle vědeckých poznatků kastrace snižuje riziko vzniku nádorů mléčné žlázy, přičemž platí, že čím méně cyklů fena prodělá, tím je větší šance, žese nádory v budoucnu neobjeví. Záněty dělohy jsou rovněž přímo závislé na období hárání a objevují se nejčastěji 6-8 týdnů po hárání. Dohady o tom, zda se riziko vzniku zánětu dělohy minimalizuje, pokud fena měla alespoň jednou štěňata, jsou mýtus. Rovněž tvrzení, že pro prevenci vzniku zánětu dělohy musí být při kastraci odebrána také děloha, je mylné. Zánět dělohy vzniká na podkladě hormonální disbalance, a je ovlivněna hormony produkovánými ve vaječnících. Proto, při kastraci odebrání vaječníků postačuje. Diskuze na téma, zda při kastraci odstranit pouze vaječníky nebodělohu s vaječníky, stále probíhá a názory se liší.

Kastrace psů - samců
Majitelé od kastrace psů nejčastěji očekávají uklidnění živého temperamentu, snížení agrese a jiné změny související s chováním. Ano, tyto aspekty jsou důležité a do jisté míry je lze kastrací ovlivnit. Nicméně očekávaný vásledek zavisí také na jiných faktorem, jako je samotná povaha pejska, jeho věk a další. Ze zdravotního můžeme zmínit minimalizace rizika zvětšené prostaty. O významu kastrace psů při výskytu karcinomu prostaty se stálevedou diskuze.

Kastrace koček
Význam kastrace koček opravdu spočívá povětšinou v regulaci pohlavní aktivity koček a majitelé ji tak také vnímají.

Kastrace kocourů
Význam kastrace kocourů je dvojí, jednak vyblokování pohlavní aktivity, jednak možnost jak předcházet nechtěnému značkování, coý nejčastěji obtěžuje majitele u koček tzv. INDOORových,tj. koček žijících pouze doma, resp. kocourů.

Dále se provádí kastrace jako terapeutický zákrok a to jak při zánětech dělohy, karcinomech mléčné žlázy nebo jako terapie při anormálně probíhajícím pohlavním cyklu.
Kastrace v případě zánětu dělohy má ivot zachraňující význam.